Županijska Skupština dala suglasnost Kaštijunu za zaduženje

Županijska Skupština dala suglasnost Kaštijunu za zaduženje

Na današnjoj 18. sjednici Skupštine Istarske županije, jednoglasno je usvojena Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula, u iznosu od 1.600.000,00 EUR, odnosno u iznosu od 784.000,00 EUR razmjerno udjelu Istarske županije u temeljnom kapitalu društva. Kaštijun d.o.o. zadužuje se radi financiranja dodatnih ulaganja u sustav za gospodarenje otpadom, a sastoji se od: ulaganja u bioreaktorsku plohu u smislu izrade sustava brtvljenja i otplinjavanja te nabavku materijala za pokrivanje; radne strojeve za potrebe odlagališta; građevina za strojeve za obradu metalne frakcije s opremom. Izglasavanju predmetne Odluke, prethodila je prezentacija direktora Dražena Stilinovića koji se osvrnuo na poslovanje Kaštijuna.

Odgovarajući na pitanje oko vlasničkog restrukturiranja Kaštijuna, župan Boris Miletić je rekao da se stvar okreće u pravom smjeru, a na tu je temu održan i sastanak s Gradom Pulom, većinskim vlasnikom društva.

„Moj stav je poznat, a on je da bi svi gradovi i sve općine trebali steći upravljačka prava razmjerno učešću s kojim sudjeluju u otplati kredita za Kaštijun. Također, trebamo imati na umu da ekologija ima neki svoj trošak i da smo pristupanjem Hrvatske u EU prihvatili i određene ekološke direktive, koje trebamo poštovati. Sjetimo se i da su sredstva za sanaciju starih odlagališta otpada osigurana iz europskih fondova, kao i veliki dio sredstava za samu gradnju ŽCGO Kaštijun. Istarska i Primorsko-goranska županija jedine su izgradile centre za gospodarenje otpadom dok ostale plaćaju penale“, istaknuo je župan.          

Za jesen će biti organiziran obilazak Centru Kaštijunu za vijećnike i vijećnice županijske Skupštine.

Galerija fotografija