Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VII. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 16. do 18. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 25 do 27,2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 do 31 ºC.
 
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 211 mjernih točaka odnosno u 97,2 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (Rovinj, Punta Corrente - Rt Kurent; Rovinj, Otok Katarina - Prema marini i Marčana, Duga uvala, Punta kod sidra), odnosno u 1,4 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Umag, AC Finida – Sredina; Umag, Lovrečica – Molo i Umag, Uvala Slanik), odnosno u 1,4 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. 

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice.