Obavijest o provođenju javne rasprave

Istarska županija, Upravni odjel župana, na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliša („Narodne novine“ broj 3/17), te članaka 12., 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), dana 20. rujna 2023. godine objavljuje:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE
O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA RAZVOJA ISTARSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027. GODINE
I
O NACRTU PLANA RAZVOJA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027.
GODINE

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: