Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Upravni odjel za održivi razvoj na temelju odredbi članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) i članka 12. stavka Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) daje sljedeću

INFORMACIJU
o izradi i provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.
Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17).

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku (Obrazac 1.) objavljenog na internetskim na adresu nadležnog tijela: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula ili na adresu e-pošte: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr u roku od 30 dana od objave ove informacije, uz poziv na KLASU Informacije.

Cijeli tekst Informacije preuzmite ovdje.

Obrazac za sudjelovanje (dostava mišljenja, primjedbi i komentara).