Istarska županija dodjeljuje preko 142 tisuće eura za jačanje digitalne transformacije malog gospodarstva

Istarska županija dodjeljuje preko 142 tisuće eura za jačanje digitalne transformacije malog gospodarstva

Istarska županija je danas objavila Javni natječaj pod nazivom „IKT potpore - Istarska županija 2023.“ (pod rubrikom „Natječaji“) u cilju jačanja digitalne transformacije malog gospodarstva kroz poticanje uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja te poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u području Informacijsko i komunikacijske tehnologije (IKT). 

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog natječaja  osigurana su u proračunu Istarske županije za 2023. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo u iznosu od 142.997,54 eura.

Nepovratne potpore male vrijednosti dodjeljuju se putem dvije mjere:

Mjera 1.  DIGITALNA TRANSFORMACIJA MALOG GOSPODARSTVA

1.1.    Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja za jačanje digitalizacije  poslovanja
1.2.      Jačanje digitalnih vještina zaposlenika

Mjera 2.  POTICANJE KONKURENTNOSTI I RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U PODRUČJU IKT SEKTORA 

2.1. Sufinanciranje istraživanja i razvoja novih IKT proizvoda/usluga
2.2. Sufinanciranje daljnjeg rasta i razvoja postojećih IKT proizvoda/usluga

Korisnici mjera mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ili Zakonom o zadrugama uz uvjet da su u cijelosti u privatnom vlasništvu, posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije.

Najniži iznos potpore u obje mjere je 1.000,00 eura dok je najviši iznos 6.000,00 eura. Potpora može iznositi maksimalno do 50 % vrijednosti prihvatljivih troškova.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do predaje zahtjeva.

Prijave se mogu  podnijeti isključivo putem elektroničke pošte: potpore-ikt@istra-istria.hr

Rok za dostavu istih počinje danom objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Istarske županije, a bit će moguć do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 9. studenog 2023. godine.  

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektroničke pošte: potpore-ikt@istra-istria.hr