Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika

Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem pozivamo građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju.

 Krajem 2018. godine Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija zajedno su usvojile zajednički strateški dokument pod nazivom Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Tim dokumentom strateški su zacrtale razvoj održivog prometa, uključujući i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika. Jedna od mjera u Planu je i razvoj suvremenog sustava javnog prijevoza putnika koji treba postati temelj kvalitetnog povezivanja cijele regije.

Prvi korak na tom putu je izrada studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u Istarskoj županiji. Izrađivač studije je Odjel za logistiku i održivu mobilnost Sveučilišta Sjever (Varaždin/Koprivnica), koji ima veliko iskustvo u izradi studija razvoja održivih prometnih rješenja, pa tako i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika.

Dokumentom se želi prvo unaprijediti sustav županijskog autobusnog prijevoza, uz prijedloge kako taj sustav u budućnosti pretvoriti u integrirani prijevoz putnika - IPP. U sustavu IPP uspostavit će se usklađenost voznih redova vlakova i autobusa, te će se uspostaviti jedinstveni tarifni sustav za oba sustava. To će praktično značiti da će sa zajedničkim prijevoznim kartama građani moći kombinirati putovanja vlakom i autobusom. Uz usklađene vozne redove, presjedanja će biti moguća u kratkom vremenu, a to će građanima omogućiti velike mogućnosti putovanja i dostupnost čitave županije, pa i šire regije.

Kvalitetan javni prijevoz putnika motivira veliki broj ljudi da ga učestalo koriste te da znatno manje putuju automobilima, što posljedično doprinosi manjem zagađenju, manjim prometnim gužvama, većoj ukupnoj prometnoj sigurnosti, kao i manjoj potrošnji pogonske energije. 

Regije s kvalitetnijim javnim prijevozom su dostupnije te ostvaruju više ekonomskih aktivnosti, što donosi veće prihode i veću kvalitetu života. Manjim korištenjem automobila znatno se smanjuje i potreba za korištenjem velike količine prostora za parkiranje vozila, čime se prostori mogu osloboditi za druge važne namjene.

Za uspješan završetak izrade Studije potrebna je i Vaša aktivna uloga. Vaše sudjelovanje pomoći će izrađivačima kako bi došli do kvalitetnih rješenja, stoga Vas pozivamo da pristupite ispunjavanju anketnog upitnika koji se nalazi OVDJE.