Grad Pula - Obavijest o izradi XII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
XII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: