Prisutni gradonačelnici i načelnici prihvatili model vlasničkog i upravljačkog restrukturiranja Kaštijuna

Prisutni gradonačelnici i načelnici prihvatili model vlasničkog i upravljačkog restrukturiranja Kaštijuna

Na inicijativu istarskog župana Borisa Miletića, u koordinaciji s Gradom Pulom, danas je održan sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu vlasničkog i upravljačkog restrukturiranja trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

„Zakon o trgovačkim društvima je poprilično jasan kad se govori o dokapitalizaciji ili restrukturiranju. Iz brojnih dosadašnjih razgovora, proizašao je prijedlog da se pristupi modelu koji omogućava da se neovisno o udjelima u temeljnom kapitalu, dioničari odnosno, u ovom slučaju, udjelničari mogu međusobno sporazumjeti i dogovoriti na koji se način mogu podijeliti upravljačka prava, a koja ne moraju biti direktno u srazmjeru s udjelom u samom kapitalu trgovačkog društva. Moj stav je od samog početka poznat, a temelji se i na Sporazumu iz 2011. godine prema kojem bi sve jedinice lokalne samouprave stekle upravljačka prava sukladno svom učešću u otplati kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun. Osnovni cilj je da svi aktivno sudjelujemo u upravljanju društvom Kaštijun d.o.o., da preuzmemo dio odgovornosti  te da Kaštijun komunalnim poduzećima ne bude strano tijelo, već da ga promatraju kao dijelom sustava gospodarenja otpadom“, istaknuo je župan Miletić.

Gradonačelnik Grada Pule, većinskog vlasnika Kaštijuna d.o.o. Filip Zoričić, koji prihvaća ovaj model, ustvrdio je da trenutna situacija nije održiva i da je nužna zajednička odgovornost u rješavanju problematike Kaštijuna. Kako je kazao u Centar dolazi sve i svašta, smrdi mještanima općine Medulin i stanovnicima Pule, a prosvjedi se održavaju ispred Komunalne palače Grada Pule.

Nakon rasprave svi prisutni prihvatili su spomenuti model o odvajanju vlasničkih od upravljačkih prava u Kaštijunu, što će omogućiti da svi imaju vlasnička i upravljačka prava u samome društvu.

Ono što će uslijediti je da se temeljem dobivenog pravnog mišljenja, definiraju daljnji koraci, a potrebno će biti i da se za ulazak u vlasništvo Kaštijuna prethodno dobije suglasnost gradskih, odnosno općinskih vijeća. Takve odluke će morati usvojiti i Gradsko vijeće Grada Pule i Skupština Istarske županije. Nadalje, trebat će definirati cijenu samog udjela, koji se izvlači iz postojećeg kapitala, a župan je predložio iznos od 100 eura.

Novi operativni sastanak održat će se u roku od narednih četrnaest dana.

Na sastanku je održana i prezentacija nacrta Plana za gospodarenje otpadom na području Istarske županije za razdoblje 2024.-2028., kao bitnog elementa gospodarenja otpadom u Istri, koji će uskoro ići na javno savjetovanje, a potom i na usvajanje od strane županijske Skupštine. Prezentaciju su održali izrađivači iz tvrtke ESG Insight d.o.o. Zagreba, a prisutni načelnici i gradonačelnici obvezali su se dostaviti odgovore na poslan im upitnik do petka.

Galerija fotografija