Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst) župan Istarske županije - Regione Istriana, dana 24. listopada 2023. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu
dodatnih financijskih potpora za projekte/programe
iz područja kulture u 2023. godini

Preuzmite Odluku u pdf formatu: