Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije na radno mjesto: Administrativni/a referent/ica u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin

Na temelju članka 17.i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, OIB: 90017522601, raspisuje

                                                    JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije 
Na radno mjesto: 
ADMINISTRATVNI/A REFERENT/ICA U Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Preuzmite Natječaj u pdf formatu: