Župan Miletić s istarskim saborskim zastupnicama i zastupnicima o županijskom i državnom proračunu za 2024.

Župan Miletić s istarskim saborskim zastupnicama i zastupnicima o županijskom i državnom proračunu za 2024.

U sjedištu Istarske županije, u Puli, danas je održana 2. Koordinacija župana Borisa Miletića sa saborskim zastupnicama i zastupnicima iz Istre Katarinom Nemet, Sanjom Radolović, Marinom Lerotićem, Antonom Klimanom, Emilom Dausom i Silvanom Hreljom, a kojoj su prisustvovali i zamjenik župana Tulio Demetlika, zamjenica župana Jessica Acquavita i pročelnik Upravnog odjela župana Ivan Glušac.

„Zahvaljujem na vašem dolasku i izdvojenom vremenu za današnju Koordinaciju na kojoj vam želimo predstaviti konture Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, a koji će se ovog četvrtka naći pred vijećnicima županijske Skupštine. Isto tako, željeli bismo se osvrnuti na određene potrebe koje postoje na području Istarske županije u kontekstu Državnog proračuna za 2024. godinu i mislim da svi skupa možete pomoći jer se radi o ostvarivim prijedlozima“, kazao je uvodno župan Miletić nakon čega je pročelnik Glušac ukratko predstavio najvažnije značajke Prijedloga proračuna. 

Prema riječima pročelnika Glušca, najveća promjena odnosi se na Opću bolnicu Pula koja od iduće godine više neće biti županijski proračunski korisnik jer će joj osnivač postati Republika Hrvatska, zbog čega se i županijski proračun smanjuje za 70-ak milijuna eura. Prijedlog proračuna Istarske županije za 2024. godinu iznosi 207.721.000,00 eura, a projekcije u visini od 188.910.300,00 eura za 2025. godinu te u visini od 178.943.800,00 eura za 2026. godinu. Od cjelokupnog županijskog proračuna, nadovezao se župan, 64,4 % se odnosi na dio koji provode proračunski korisnici, a 35,6 % na upravna tijela Istarske županije. 

„Za razliku od gradova i općina, Županija na svoje prihode ne može utjecati jer nemamo imovinu, nemamo prihoda od imovine, kao ni zemljišta s kojima možemo raspolagati stoga koliko imamo poreza, toliko imamo i prihoda. Također, zajednička tema svih županija je značajno smanjenje potpora države za Regionalne koordinatore, ustanove koje se bave EU projektima tako da ćemo taj teret morati snositi mi kao Županija. Isto tako, 2020. godine preuzeli smo poslove nekadašnjeg Urede državne uprave, a sredstva koje nam država daje za rashode za preuzete zaposlenike nisu dostatna jer su plaće u međuvremenu rasle pa i tu razliku moramo sami podmiriti“, kazao je župan.

Nadalje, dotaklo se i samog Prijedloga proračuna za narednu godinu, kao i buduće trogodišnje razdoblje, koje će biti u znaku velikih investicija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. 

Zastupnik Kliman dotaknuo se prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, a prema kojem se, između ostalog, upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu prepušta županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima. Dakle, gradonačelnici i župani bit će ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti od iznosa do 130 tisuća eura; gradska vijeća, odnosno županijske skupštine s nekretninama do iznosa od milijun eura; od 1 milijun do 1,5 milijuna eura bit će u nadležnosti ministra za državnu imovinu, dok će za nekretnine iznad navedenog iznosa odlučivati Vlada Republike Hrvatske. Župan Miletić prijedlog Zakona ocijenio je kao dobrim jer često veliki projekti ovise o predmetima koji se tiču zemljišta znatno manje vrijednosti. Naime, oko 44 tisuća takvih predmeta stoji neriješeno u Ministarstvu državne imovine, a na godišnjoj razini ih se riješi oko 300.

Što se, pak, tiče Državnog proračuna za 2024. godinu, izdvojeni su projekti poput sanacije pročelja zgrade Admiraliteta na pulskoj rivi, a čiji je vlasniku država; ulaganja ŽUC-a u izvanredno održavanje županijskih cesta koje imaju doticaj s državnim cestama i dodatnih izdvajanja za Zračnu luku Pula koja mora kontinuirano ulagati kako bi pratili propise u avio prometu, za što im nedostaju sredstva. 

Također, župan je apeliralo na saborske zastupnike po pitanju rješavanja statusa pomoćnika u nastavi, gdje nije samo stvar satnice, već i reguliranja njihovih materijalnih prava. 

„Istarska županija je u Prijedlogu proračuna za 2024. godinu osigurala preko 237 tisuća eura za povećanje satnice pomoćnicima u nastavi za dodatnih 26 %, a podsjetit ću da smo satnice prethodno povećali 1. siječnja 2023. godine za 26,6 %.“, poručio je Miletić. 

Galerija fotografija