Za studentske stipendije Istarska županija osigurala preko 188 tisuća eura

Za studentske stipendije Istarska županija osigurala preko 188 tisuća eura

Istarska županija i u akademskoj godini 2023./2024. dodjeljuje studentske stipendije u tri kategorije te je za tu namjenu u Proračunu osigurano ukupno 188.774,94 EUR. Prvi natječaj, onaj namijenjen redovnim studentima, objavljen je danas, a dodijelit će se ukupno 40 jednogodišnjih stipendija, u mjesečnom iznosu od 146,00 eura. Ukupno je za navedenu kategoriju osigurano 58.400,00 eura.

Stipendija se studentu isplaćuje deset mjeseci, odnosno od 1. listopada 2023. do 31. srpnja 2024. godine. Druga dva natječaja, koja će biti raspisana, odnose se na studente na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji i na studente slabijeg imovnog stanja.

Natječaj je namijenjen studentima, s prebivalištem na području Istarske županije, koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

Više informacija o samome Natječaju, mogu se pronaći na službenoj mrežnoj stranici Istarske županije (rubrika „Natječaji“). Prijava za dodjelu stipendija, kao i dokumentacija kojom se dokazuje postojanje utvrđenih uvjeta i drugih činjenica podnosi se online, putem specijalizirane aplikacije koja je dostupna na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Natječaj je otvoren od 15. studenog 2023. od 0:00 sati do zaključno 29. studenog 2023. do 24:00 sata.