Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.), donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Preuzmite Odluku u pdf formatu: