Usvojen prijedlog županijskog proračuna za 2024. godinu težak preko 207 milijuna eura u prvom čitanju

Usvojen prijedlog županijskog proračuna za 2024. godinu težak preko 207 milijuna eura u prvom čitanju

Na današnjoj 21. sjednici Skupštine Istarske županije, u Pazinu, predstavljen je Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, težak 207.721.000,00 eura. Proračun objedinjuje planove 75 proračunskih korisnika (64 korisnika i 11 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 74.029.088,26 eura ili 35,6 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 133.691.911,74 eura ili 64,4 % ukupnog proračuna. Novina je da s početkom iduće godine osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula prelaze u ruke države pa se u proračunu za 2024. Bolnica više ne prikazuje.

„Istarska županija koja ove godine obilježava 30 godina od svog osnutka, nesumnjivo je dala veliki obol razvoju i napretku naše regije, što je razvidno u svim područjima i svim dijelovima Istre. Novim Proračunom nastavljamo s velikim investicijskim ciklusom i to najvećim do sada, te nastavljamo s jačanjem javnih politika u zdravstvu, socijali i obrazovanju, na polju energetike i zaštite okoliša, a koje će polučiti promjene i učiniti razliku za svakog našeg građanina i građanku“, kazao je uvodno župan Boris Miletić, dodajući da je u Proračunu Istarske županije za 2024. godinu planirano ukupno 35.251.510,97 eura za investicijska ulaganja, dok je za naredno trogodišne razdoblje (2024.-2026.) planirano čak 71.187.530,97 eura.

Kao najznačajnije investicije i ulaganja izdvojio je dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije Alfredo Štiglić Pula; otplatu kredita za projekte izgradnje domova u Labinu i Pazinu, kao i dogradnju Doma u Buzetu, te adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Za ovaj potonji projekt župan je još jednom uputio zahvalu svim istarskim gradovima i općinama koji sudjeluju u njegovom sufinanciranju.

„Posebno mi je drago najaviti još jednu novinu, a to je investicija rekonstrukcije djela zgrade u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice za smještaj medicinskog osoblja, za što smo u 2024. godini u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju osigurali  3.000.000,00 eura. S ublažavanjem gorućeg probleme nedostatka kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi ozbiljno se bavimo, a nakon Burze rada koju smo pokrenuli koncem 2022. godine, u 2024. očekuje nas i novi Program mjera za osiguravanje nedostatnih ljudskih resursa, kao i za zadržavanje postojećih za što smo u Proračunu planirali čak 1,5 milijuna eura. Osigurali smo preko 237 tisuća eura za novo povećanje satnice pomoćnicima u nastavi i to je drugo povećanje u godinu dana.  1. siječnja 2023. godine povećali smo satnicu za 26,6 %, a s 1.1. 2024. povećavamo satnicu za dodatnih 26 % pa će tako iznositi 5,30 eura neto“, kazao je župan i dodao da je prijedlog Proračuna razvojan, okrenut velikim kapitalnim investicijama, ali održiv i uravnotežen.

Za de minimis potpore (potpore male vrijednosti) istarskim poljoprivrednicima u ovoj godini predviđeno je 132 tisuće eura, a u tijeku je raspisivanje javnog poziva, izvijestio je pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinzan odgovarajući na pitanje vijećnice Hani Glavinić. Dodao je kako je predviđeno nekoliko mjera na koje će se poljoprivrednici moći javiti, a kao najvažnije je izdvojio unapređenje stočarstva i sufinanciranje proizvodnje mlijeka.

Jedno od pitanja ticalo se i izrade nove Kulturne strategije Istarske županije, koja će se prema riječima nadležnog pročelnika za kulturu i zavičajnost Vladimira Torbice, ubuduće morati zvati Plan razvoja kulture. Sam nacrt Strategije je pripremljen, a sljedeći tjedan će o njemu ponovno raspraviti kulturna vijeća te usuglasiti konačni tekst dokumenta koji će potom koncem mjeseca biti upućen na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Pri okončanju istoga, predviđeno je nekoliko okruglih stolova po istarskim gradovima da bi na kraju Prijedlog Strategije bio predstavljen Skupštini Istarske županije.

„Kada govorimo generalno ne samo o Županijskoj upravi za ceste Istarske županije, nego na razini čitave Hrvatske, glavni je problem nastao kada je Vlada donijela odluku i izmijenila način distribucije prihoda koji se ostvaruje po pitanju cestovnog prometa, na štetu ŽUC-a i na korist Hrvatskih autocesta. Mislim da se to trebalo izmijeniti jer tu leži ključ problema. Ako ćete pogledati Proračun Istarske županije za 2022., 2023. godinu i sada za 2024. vidljivo je kontinuirano povećanje sredstva za ŽUC. Svjesni smo potreba stoga su i povećanja za održavanje županijskih cesta značajna, na čemu ćemo raditi i ubuduće“, odgovorio je župan Miletić na apel vijećnika Marka Ferenca da se povećaju sredstva za ŽUC. Vijećnik Ferenac je uputio i pohvalu Istarskoj županiji što sufinancira 50 % troškova programa produženog boravka u osnovnim školama u općinama koje su ostvarile manje prihode po stanovniku.

Na pitanje o novostima s prijavljenim projektima rekonstrukcije i dogradnje škola na natječaje u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osvrnula se pročelnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan: „Dobili smo potvrdu od strane resornog Ministarstva za projekt dogradnje OŠ Svetvinčenat gdje će prijava na natječaj vjerojatno ići sljedeći tjedan, što se tiče škola u Marčani i Žminju to je nešto što još uvijek očekujemo. Naime, moramo dobiti suglasnost Ministarstva da su nam projekti usklađeni s normativima prostora da bi se onda na osnovu toga odredila svota financiranja. Nakon što dobijemo suglasnost možemo ići s prijavom projekta. Rok natječaja je do 7. mjeseca sljedeće godine“.

 

 

 

Galerija fotografija