Informacija vezano uz novi Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine br. 133/23) te postupanje u postupcima izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu daje sljedeću

INFORMACIJU
vezano uz novi Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine br. 133/23) te
postupanje u postupcima izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom 


Zakon o povlasticama u prometu stupio je na snagu 15. studenog 2023. godine.

Zakonom se uređuju prava na povlastice u prometu za osobe s invaliditetom koja ta prava ostvaruju na temelju javnih isprava, a među ostalim pravima to su:

-  Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Zakonom je propisan postupak izdavanja navedene javne isprave, a temeljem ovlasti iz Zakona izdavatelj Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom je Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko društvo d.o.o. (AKD). 

Na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalazi se obavijest osobama s invaliditetom o novom postupku rješavanja prava povlastica u prometu, u sklopu koje je i link  
AKD-a https://mosi.akd.hr/.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je u važiti Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 139/21, 146/22 i 34/23) temeljem kojeg su izdavanje rješenja i znaka pristupačnosti obavljala nadležna tijela istarske Županije.

Privitak

Akt Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se daje tumačenje vezano uz postupanje u postupcima izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.