Natječaj za za radna mjesta: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove i Viši/a stručni suradnik/ca za financije u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službene novine Istarske županije" br. 21/23) i  Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2023. godinu (Službene novine Istarske županije, br. 2/23, 3/23, 7/23, 11/23, 22/23 i 27/23), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Na radna mjesta: 

  1. Viši/a stručni/a suradnik/ca za pravne poslove -  jedan/na izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 
  2. Viši/a stručni/a suradnik/ca za financije -  jedan/na izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Preuzmite Natječaj u pdf formatu: