Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službene novine Istarske županije" br. 21/23) i Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2023. godinu (Službene novine Istarske županije, br. 2/23, 3/23, 7/23, 11/23, 22/23 i 27/23), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,

Na radno mjesto:

Viši/a stručni/a suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu u Odsjeku za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć - 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Preuzmite Oglas u pdf formatu: