Izrađena dvojezična brošura "Potencijali pristupačnog turizma"

Izrađena dvojezična brošura "Potencijali pristupačnog turizma"

Istarska županija putem Upravnog odjela za turizam provodi razne aktivnosti s ciljem senzibiliziranja dionika u turizmu, kao i šire javnosti o važnosti pristupačnih sadržaja i usluga, kako za domicilno stanovništvo, tako i za turiste. Iako se pristupačni turizam čini svima razumljiv i prihvatljiv, mnogi mu pristupaju površno, najčešće zbog pogrešne i vrlo ograničavajuće pretpostavke o ciljanim skupinama kojima je potreban. 

Pristupačni turizam posebice je važan za osobe s invaliditetom, ali i za stariju populaciju, obitelji s djecom, privremeno onesposobljene, osobe s prekomjernom težinom, osobe s posebnim zdravstvenim, prehrambenim ili sličnim potrebama. Upravo zato je pristupačnost infrastrukture, sadržaja i usluga neke destinacije ponajprije stvar civilizacijskog dosega, ali ujedno i pokazatelj stupnja razvoja same destinacije. Prvenstveno, destinacija bi trebala biti pristupačna radi svojih građana, a potom i radi turista i posjetitelja.

Otvoreno učilište Diopter je u suradnji s partnerima izradilo brošuru „Potencijali pristupačnog turizma“, dok je Istarska županija financirala talijansku verziju. 

Cilj izrade brošure bio je približiti značenje pristupačnog turizma i njegove korisnike pružateljima usluga odnosno hotelijerima, iznajmljivačima, ugostiteljima i prijevoznicima (te svima koji su na neki način povezani s njima).