Uspješno okončana konferencija o klimatskim promjenama i vodoopskrbi Istre

Uspješno okončana konferencija o klimatskim promjenama i vodoopskrbi Istre

Prvi dan Konferencije „Klimatske promjene i vodoopskrba Istre“ protekao je u znaku zanimljivih predavanja, a svakako vrijedi izdvojiti ono poznatog popularizatora znanosti prof. Korada Korlevića koji je ustvrdio kako su klimatske promjene ogroman svjetski problem koji će uskoro zbog izgledne promjene količine oborina i vjerojatnog smanjenja padalina, istarsko podneblje pretvoriti u klimu koja se danas nalazi u gradu Haifi, u zapadnome Izraelu.

„Izgledno je kako će nas slabljenjem Golfske struje zahvatiti sve češća razdoblja suša, a s obzirom kako će potreba za vodom u domaćinstvima, industriji i poljoprivredi rasti, poželjno je što prije krenuti s planiranjem kako bi se u budućim težim uvjetima mogle zadovoljiti predviđene potrebe, prije svega osmišljavanjem načina podizanja lučkih elemenata ili cijelih gradova.“ – poručio je prof. Korlević istaknuvši kako se značajne posljedice klimatskih promjena mogu očekivati već za deset godina.

U nastavku konferencije svoja su predavanja održali eminentni stručnjaci sa Sveučilišta u Ljubljani. Prof. dr. Lučka Kajfež Bogotaj je tako govorila o načinima na koji klimatske promjene utječu na karakteristike ciklusa vode u Istri, prof. dr. Matjaž Mikoš je predložio načine zadržavanja vode u regiji, doc. dr. Matjaž Glavan se osvrnuo na neiskorišteni potencijal vodnih resursa slovenske Istre za potrebe poljoprivrede, dok je prof. dr. Mojca Šraj održala predavanje o hidrološkim uvjetima koje možemo očekivati u budućnosti kao posljedicu klimatskih promjena.

Nakon pojedinačnih predavanja, predavači su otvorili zanimljivu panel raspravu u kojoj je istaknuto kako je za potrebne promjene nužna sinergija struke i politike na način da struka predloži rješenja, a da izabrana politika mora donijeti odluke i osigurati financijska sredstva za njihovu realizaciju. Prof. dr. Lučka Kajfež Bogotaj u raspravi je naglasila i kako ključnu ulogu u tom procesu imaju i mediji koji također moraju preuzeti odgovornost i imati dovoljno znanja da se pravilno educira šira javnost. Svi su se sudionici složili kako se mogućnost ublažavanja klimatskih promjena svakoga dana sve više smanjuje i kako su ljudi najvažnija karika u prihvaćanju i realizaciji mjera održivog razvoja.

U drugom dijelu konferenciju, u dijelu bloka pod nazivom „Vodoopskrba“ svoje je predavanje „Problemi opskrbe pitkom vodom u slovenskoj Istri“ održao predsjednik Slovenskog inženjerskog saveza izr. prof. dr. Andrej Kzyžanowski koji je kazao kako trendovi pokazuju da će sušna razdoblja u budućnosti biti sve duža i izraženija. S druge strane, sve kraća će biti vlažna razdoblja što znači da bez dodatnog zadržavanja količina vode neće biti moguće osigurati vodoopskrbu regije, jer se svi potencijalni izvori vode nalaze na istom hidrografskom području. Stoga, zaključio je, potrebno je hitno aktivirati alternativna izvorišta vode u regiji.

Svoja su predavanja zatim održali dr. Uroš Krajnc koji je tijekom panel rasprave upozorio na potrebu za vidljivijim načinima pokazivanja vodnog otiska u proizvodnji hrane i odjevnih predmeta u svijetu mode, dr.sc. Josip Rubinić, dipl. ing.građ. Mladen Nežić i univ. dipl. inž. građ. Korado Pucer koji su govorili o povijesti i trenutnom stanju vodoopskrbe u Istri.

Na završnom danu Konferencije blok pod nazivom „Odvodnja i navodnjavanje“ otvorio je Davor Stanković koji okupljenima predstavio osnovne informacije o primjerima ponovne uporabe vode kroz povijest, te se osvrnuo na korištenje pročišćenih otpadnih voda iz komunalnog biljnog uređaja Kaštelir u Istri tijekom velike suše 2022. godine.

Drugog dana Konferencije, održano je i predstavljanje rada Nikole Cvitana iz županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo i dr.sc. Danka Holjevića koji obavlja investicijski nadzor Hrvatskih voda u Istarskoj županiji pod nazivom „Izgradnja sustava za navodnjavanje u cilju proizvodnje hrane za ideju rješavanja problema vode u Istri“. Cvitan je u svom izlaganju istaknuo kako su na području Istarske županije usvojene strateške odrednice i planska dokumentacija koja je potrebna za razvoj sustava navodnjavanja.

„S malim akumulacijama nastojimo odgovorno upravljati svojim prirodnim resursima, na način da vodu koja bi zimi otišla u more ili koja stoji neiskorištena, skladištimo u nove akumulacije kako bi se ljeti proizvodnja hrane mogla neometano događati.“ – kazao je Cvitan istaknuvši kako je Istarska županija izgradila dva uspješna sustava navodnjavanja Valtura namijenjena za 440 hektara poljoprivrednih područja i Červar-Bašarinka koja je dovršena 2022. godine, a koja može vodom opskrbiti 555 hektara poljoprivrednih područja.

Uslijedilo je predavanje prof. dr. sc. Davor Romića koji je govorio o inovativnom pristupu gospodarenju vodama u poljoprivredi usred klimatskih promjena.

Dipl. ing. građ. Andrej Marochini ukratko je predstavio Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija Rijeka koji je isporučitelj usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada i pet općina Primorsko-goranske županije.          

Posljednje predavanje na Konferenciji održao je dipl.ing Daniel Maurović koji je govorio o Istarskom vodozaštitnom sustavu kojemu je cilj zaštita vode u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

Galerija fotografija