Obavijest i upute kandidatima /kinjama prijavljenim na Oglas za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent -1 izvršitelj u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Rovinj, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA /KINJAMA prijavljenim na Oglas za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent -1 izvršitelj u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Rovinj, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, KLASA/CLASSE:112-01/24-02/9, URBROJ/NUMPROT:2163-24/2-24-2 objavljen na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Istarske županije dana 23. travnja 2024.godine

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

ADMINISTRATIVNI REFERENT u Odsjeku pisarnice - mjesto rada Rovinj, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Obvezan je probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: