Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za protokol u Upravnom odjelu župana, Odsjeku za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL u Upravnom odjelu župana, Odsjeku za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca KLASA/CLASSE: 112-01/24-02/10, URBROJ/N:PROT: 2163-02/6-24-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2024, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 8. svibnja 2024. godine.

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: