Javni uvid u Studiju utjecaja na okoli? za Pogon za obradu metalnog otpada "Jadran metal" Pula

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoli? za Pogon za obradu metalnog otpada "Jadran metal" Pula

Od 3. do 17. svibnja 2004. godine, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Pule, u Puli, Forum 2 biti će na javnom uvidu Studiju utjecaja na okoliš za Pogon za obradu metalnog otpada "Jadran metal" Pula.

Javni uvid će provesti Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Pule. Tijekom javnog uvida, 6. svibnja 2004. godine u prostorima MO Šijana Pula, Koparska 46, s početkom u 18 sati , će se održati javna rasprava na kojoj će predstavnici investitora - tvrtka Jadran metal d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije - tvrtka Urbis 72 d.d. iz Pule prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i moguće utjecaje i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studiju će se moći dostaviti zaključno sa 17. svibnjem 2004. godine na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Forum 2, 52 100 Pula.