Ministar Petar Čobanković u dvodnevnom posjetu Istarskoj ?upaniji

Ministar Petar Čobanković u dvodnevnom posjetu Istarskoj ?upaniji

U Istarskoj će županiji 28. i 29. travnja 2004. godine boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković sa suradnicima. Tim će se povodom, 28. travnja u 18.00 sati, sastati s predstavnicima Istarske županije (u sjedištu Poglavarstva, Pula, Flanatička). Tema razgovara: "Prioritetni programi u sektoru poljoprivrede u Istarskoj županiji.

Drugog dana boravka (29. travnja) ministar Čobanković sa suradnicima posjetit će u 9.30 sati "Agrolagunu d.d." Poreč, te u 11.00 sati održati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina Istarske županije na temu: "Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i vlasništvu Republike Hrvatske.

U 13.00 će sati biti na svečanosti otvaranja 11. izložbe vina i vinarske opreme "Vinistra 2004."

Od 16.00 do 18.00 sati sudjelovat će u radu sjednice Upravnog odbora "Vinum Croaticum", udruge vinara i vinogradara Hrvatske, koja će se održati u prostorijama porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam.