Predstavljanje projekta Croatia EXPO 2005. u Istarskoj ?upaniji

Predstavljanje projekta Croatia EXPO 2005. u Istarskoj ?upaniji

Republika će Hrvatska po treći puta nastupiti na Svjetskoj izložbi EXPO, koja će se iduće godine održati u Aichiju (Japan). Tema izložbe je "Mudrost prirode".

Projekt nastupa Hrvatske na Svjetskoj izložbi u Japanu od nacionalnog je interesa, te Ured Croatia EXPO 2005. organizira turneju, s sklopu koje će projekt biti predstavljen u većim hrvatskim gradovima.

Posjet i predstavljanje u Istarskoj županiji, upriličit će se u ponedjeljak, 7. lipnja u Puli i 8. lipnja u Poreču.

Tim povodom Istarska županija priređuje primanje za predstavnike "Hrvatskog nacionalnog odbora - EXPO 2005."

Primanje će se održati u ponedjeljak, 7. lipnja 2004. godine, u sjedištu Poglavarstva Istarske županije, Pula, Flanatička 29, u 14.00 sati.