11. Motovunska ljetna ?kola unapređenja zdravlja

11. Motovunska ljetna ?kola unapređenja zdravlja

U Motovunu se od 27. lipnja do 11. srpnja 2004. godine održava 11. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, edukacijski projekt u suorganizaciji Hrvatske mreže zdravih gradova, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Istarske županije, te Grada Labina.

Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja mjesto je susretanja ljudi koji rade na promicanju zdravlja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj ove inicijative je povezati akademsku zajednicu s praktičarima, osobama koje neposredno rade na unapređenju zdravlja i omogućiti im razmjenu znanja, vještina, iskustava i ideja, poštujući vrijednosti koje obje strane unose u taj proces.

Škola je otvorena za sve vrste događanja, kako produktivnih (stvaranje novih vrijednosti) tako i reproduktivnih (prijenos znanja) putem seminara i tečajeva, konferencija, "ad hoc" susreta (ekspertne grupe), radionica (stjecanje novih vještina), terenskih posjeta, festivala i drugih interaktivnih događanja s lokalnom zajednicom.

Ove se godine održavaju:

1. Radionica: Izazovi IV. faze Europskog projekta zdravi gradovi; 27. - 30. lipnja

2. Radni sastanci tematskih grupa Hrvatske mreže zdravih gradova: "Obitelj i zdravlje" i "Kvaliteta života starih"; 29. - 30. lipnja

3. Program "Škole demokracije - vijeća mladih"; 1.- 3. srpnja

4. Tečaj: "Mediji i zdravlje - Vjerodostojnost informacija u zdravstvu"; 1.- 4. srpnja

5. Tečaj: "Zdrave radne organizacije ili kako promicati zdravlje na radnom mjestu"; 5. - 7. srpnja

6. Tečaj: "Zdravlje i zdravstvena politika - izazovi decentralizacije"; 8. - 11. srpnja

Više o programima radionica i tečajeva možete pronaći na web stranicama Hrvatske mreže zdravih gradova:

http://zdravi-gradovi.com.hr/include/pdf/aktivnosti/motovunska_ljetna_skola_unapredenja_zdravlja.pdf