Pula: Sredstva za sanaciju odlagali?ta komunalnog otpada

Pula: Sredstva za sanaciju odlagali?ta komunalnog otpada

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je gradovima: Buzet, Labin, Pula, Poreč i Umag sredstva za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada.

Tim će se povodom u četvrtak, 15. srpnja 2004. godine (12.00 sati), u sjedištu Poglavarstva Istarske županije, Pula, Flanatička 29, održati sastanak na kojem će se sklopiti Ugovori s navedenim gradovima o dodjeli financijske pomoći za sanaciju odlagališta komunalnog otpada.