Pazin: Potpora kapitalnim objektima u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu

Pazin: Potpora kapitalnim objektima u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu

Istarski će župan Ivan Jakovčić i načelnici općina Karojba, Raša, Marčana, Pićan, Motovun i Tinjan te gradonačelnik Pazina potpisati u petak, 23. srpnja 2004. godine, Ugovor o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Istarske županije za izgradnju kapitalnih objekata u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu.

Ugovori će se potpisati u sjedištu Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 1, s početkom  u  10.00 sati.