Potpora kapitalnim objektima u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu

Potpora kapitalnim objektima u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu

Istarski će župan Ivan Jakovčić u  srijedu, 4. kolovoza 2004. godine, s načelnicima  općina Cerovlje, Barban, Ližnjan, Sveti Petar u šumi i Svetvinčenat potpisati Ugovore o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Istarske županije za  izgradnju kapitalnih objekata u jedinicama lokalne samouprave za 2004. godinu.

Ugovori će se potpisati u  sjedištu Poglavarstva Istarske županije, Pula, Flanatička 29, s početkom u 10.30 sati.