Poziv za javno prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju Trgovačkog dru?tva IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju Trgovačkog dru?tva IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Komisija za provedbu dokapitalizacije Trgovačkog društva

IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč

O B A V I J E S T

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje turističke djelatnosti sa sjedištem na području Istarske županije da je Istarska županija objavila Poziv za javno prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju Trgovačkog društva IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč koji je objavljen u Narodnim novinama broj 129 od 15. rujna 2004. godine.

Zainteresirani ponuđači za dokapitalizaciju se za detaljnije informacije o Pozivu mogu obratiti Upravnom odjelu za turizam i trgovinu Istarske županije, Pionirska 1, Poreč ili na tel. 052 452-500 svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati.

Predsjednik Komisije

Veljko Ostojić