Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama na području Istarske županije

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama na području Istarske županije

Temeljem provedenog javnog poziva za poticanje turističkih manifestacija na području Istarske županije, Upravni odjel za turizam Istarske županije zaprimio je 65 prijava od strane jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, javnih ustanova, privatnih poduzetnika i obrtnika koji organiziraju manifestacije.

Osnovni ciljevi Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini jesu postizanje ravnomjernog turističkog razvoja Istre, razvoj cjelogodišnjeg turizma tj. pružanje turističke ponude tijekom cijele godine, a sve to u skladu sa brandovima koji se razvijaju na razini pojedinih destinacija. Osim usklađenosti s navedenim ciljevima, prioritetno su odabrane manifestacije regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju u turistički manje razvijenim područjima Istre i izvan glavne turističke sezone. Ostali ciljevi koji se žele postići ovim programom jesu podizanje razine kvalitete organizacije turističkih manifestacija, razvoj turističkih manifestacija koje se održavaju na području cijele Istre i/ili na više lokacija, odnosno mjesta, općina gradova, koje primarno promoviraju autohtone proizvode, lokalnu tradiciju, običaje i vrijednosti, i koje su motiv dolaska u destinaciju

Navedeni ciljevi u skladu su s Programom rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije u 2017. godini, te sa strateškim dokumentima Master planom razvoja turizma Istre za razdoblje 2015.-2025. i sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

Upravo kako bi organizatore motivirali na podizanje razine kvalitete manifestacija u Istri, Upravni odjel za turizam IŽ je u proteklom razdoblju proveo niz edukacija, savjetovanja i istraživanje o manifestacijama, te je u Program poticanja manifestacija kao prihvatljive troškove predvidio one koji podižu razinu manifestacija tj. daju joj dodatnu vrijednost kroz uređenje i estetiku, bolju pristupačnosti i boravak posjetitelja, kroz nadogradnju programa i sadržaja, edukaciju i evaluaciju manifestacije.

Nakon provedene evaluacije svih pristiglih zahtjeva, odabrano je 28 turističkih manifestacija kojima će se dodijeliti potpore. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama može se preuzeti ovdje.

Upravni odjel za turizam

Istarske županije