Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2020. godini

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2020. godini

Sukladno ciljevima iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, za postizanje ravnomjernog turističkog razvoja Istre, za razvoj cjelogodišnjeg turizma te za jačanje brenda destinacije dodijeljeno je ukupno 425.000 kuna kroz dvije mjere:

A) PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Potpore u visini od 235.000 kuna dobilo je 12 turističkih manifestacija regionalnog značaja koje se održavaju na više lokacija na turistički manje razvijenom području Istre, koje primarno promoviraju autohtone proizvode i lokalnu tradiciju, te se primarno održavaju izvan glavne turističke sezone.

Kod navedenih turističkih manifestacija se potiče podizanje razine kvalitete njihove organizacije te nadogradnja, odnosno kontinuirano poboljšanje, a jedan od važnijih aspekata je unaprjeđenje ekoloških standarda, pristupačnosti i kvalitete boravka, estetskog uređenja i programa manifestacija.

B) RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA I PROJEKATA SPECIJALNIH INTERESA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Daljnjih 190.000 kuna dodijeljeno je za 9 turističkih projekata u okviru selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam i eno-gastronomski turizam, koji se provode na manje razvijenim područjima Istre.

Ovim potporama se potiče razvoj javne turističke infrastrukture i valorizacija autohtonih vrijednosti, istarske tradicije, kulture i običaja, odnosno podiže se razina kvalitete, ponuda destinacije, u skladu sa Master planom turizma Istre i planovima i strategijama nižih redova.

Odluka o dodjeli potpora s popisom odabranih manifestacija i projekata može se preuzeti ovdje:  https://www.istra-istria.hr/fileadmin/urednici/Turizam/TMRP_2020_-_Odluka_zupana.pdf

Upravni odjel za turizam

Istarske županije