Obilježavanje Svjetskog dana turizma 2019. u Istri

Obilježavanje Svjetskog dana turizma 2019. u Istri

Kako je istaknula pročelnica UO za turizam Nada Prodan Mraković: ''Obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri 2019. godine održati će se u subotu 28. rujna od 10-18 sati na 41 punktu diljem Istre na kojima svoja vrata otvaraju turističke atrakcije koje se mogu koristiti uz 50% popusta ili potpuno besplatno. Tako našu ponudu na jedan dan činimo pristupačnijom s ciljem što boljeg upoznavanja sa sadržajima i atrakcijama u Istri, te samim time jačamo promociju Istre. Od prošle godine smo ponudu proširili na eno-gastronomiju, pa će zainteresirani osim adrenalinskih parkova, muzeja, kaštela, špilja, zaštićenih područja, radionica, predstava i drugog, moći posjetiti sve više  vinara, maslinara, tartufara i ostalih lokalnih proizvođača koji se uključuju u akciju. A posebno raduje što su se ove godine u manifestaciju uključile brojne lokalne turističke zajednice sa svojim programima.'' 

U odjelu za turizam vjeruju da će, u skladu s ovogodišnjom temom Svjetskog dana turizma, i ovom manifestacijom iskoristiti potencijale turizma kako bi stvorili nove i bolje poslove, posebice za žene i mlade. Naime, sukladno podacima UNWTO-a - Svjetske turističke organizacije; ''Turizam generira 10% radnih mjesta u svijetu, a mikro, mala i srednja poduzeća stvaraju najviše radnih mjesta u turizmu. Polovica zaposlenih radi u poduzećima do 10 zaposlenika, dok ¾ radi u turističkim poduzećima do 50 zaposlenih.''

Prema istom izvoru, ''Uspješne turističke destinacije usmjerene su na razvoj vještina, na edukaciju i doživljaje, te na vrednovanje lokalnih vrijednosti i tradicije.'' Upravo u tom smislu, Istra kao najturističkija hrvatska regija, i na ovaj način potiče razvoj malih obiteljskih gospodarstva, oživljavanje ruralnih i manje razvijenih područja, valorizaciju autohtonih proizvoda i produženje turističke sezone, a s time i kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Pročelnica je napomenula i kako je: ''Osim letaka i plakata koji će se distribuirati po info punktovima svih turističkih zajednica, kod svih uključenih ponuditelja usluga i na brojnim lokacijama diljem Istre, odjel ove godine postavio i jumbo plakate, radi veće vidljivosti same manifestacije i dodatne promocije uključenih sadržaja.''

Svi zainteresirani mogu na Internet stranicama www.istra.hr/svjetskidanturizma2019

pregledati i rezervirati ponuđene sadržaje, te direktno od organizatora dobiti potrebne informacije. Upiti i rezervacije se mogu slati e-mailom, telefonski ili osobno kod odabranog ponuditelja turističkih sadržaja a osim web stranica, na Facebook i na Instagram adresama www.facebook.com/visitistria i www.instagram.com/visitistria objavljivati će se najave, obavijesti i druge zanimljivosti vezane za obilježavanja Svjetskog dana turizma 2019. godine u Istri, koje se mogu komentirati, ''lajkati'' i gdje se mogu dijeliti svoje fotografije i video zapise uz preporučene oznake #svjetskidanturizma2019 i #WTD2019.

Osim na navedenim lokacijama, letak s popisom svih sadržaja može se preuzeti i u digitalnom obliku s web stranica Upravnog odjela za turizam:

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/urednici/Turizam/SDT_2019_-_Letak_WEB.pdf