Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine, Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Izvješće u PDF formatu:
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine, Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Izvješće u PDF formatu - tablični prikaz:
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine - tablični prikaz, Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.