Organizacija izrade ŽRS-a

Župan Istarske županije je 2014. godine donio zaključak o pristupanju izradi ŽRS-a Istarske županije za razdoblje do 2020. godine te je imenovao sva tijela i dionike relevantne za njezinu izradu, kako slijedi:

Glavni županijski tim:

  • mr.sc. Valter Flego, župan Istarske županije
  • Valerio Drandić, načelnik Županijske uprave u Istarskoj županiji
  • dr.sc. Boris Sabatti, direktor Istarske razvojne agencije d.o.o. Pula
  • Marin Grgeta, pročelnik Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije

Županijska radna grupa:

  • pročelnici/ce upravnih tijela Istarske županije (Milan Antolović, Slavica Benčić Kirac, Patrizia Bosich, Valerio drandić, Lorena Brgić, Marin Grgeta, Sonja Grozić-Živolić,  Duško Kišberi, Nada Prodan Mraković, Patricia Smoljan, Vladimir Torbica, Josip Zidarić,
  • Vesna Ivančić, tajnica Stručne službe Skupštine Istarske županije
  • Ingrid Paljar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije
  • Andrej Pevec, stručni suradnik za međunarodnu suradnju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije
  • prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
  • Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  • Damir Sirotić, savjetnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijskoj komori Pula
  • Arlin Gobo, rukovoditeljica Odjela posredovanja i pripreme za zapošljavanje     Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Pula
  • Valter Poropat, direktor Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. Labin
  • Siniša Miljević, direktor Istarske razvojne turističke agencije d.o.o.
  • Dario Koraca, tajnik Saveza sportova Istarske županije
  • Denis Stipanov, voditelj Službe zaštite i spašavanja pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije

Dodatni suradnici u radnoj grupi iz upravnih odjela Istarske županije: Edi Akilić, Marša Camlić Silvano Cukon, Davor Dobrila, Ljiljana Dravec, Danijela Družetić Milanović, Tina Dužman, Sandra Ilić, Roberta Katačić, Željko Lanča, Vesna Sagaj, 

Dodatni suradnici iz ostalih institucija: dr.sc. Robert Zenzerović (FET), Miroslav Ahac (HGK Pula), Jasenka Kapuralin, Igor Jurčić (AZRRI), Boris Rogić (VZIŽ)

Koordinacija izrade Županijske razvojne strategije:

Istarska razvojna agencija d.o.o. Pula:

  • dr.sc. Boris Sabatti, direktor
  • Tamara Kiršić, stručna savjetnica
  • Bojana Bojanić, stručna suradnica
  • Ivana Kalac, stručna suradnica