Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15), Istarska županija otvara i objavljuje dana 22. siječnja 2021. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o prijedlogu
PLANA ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE ISTARSKE ŽUPANIJE OD 2021. DO 2024. GODINE

 

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine.
  2. Savjetovanje s javnošću trajat će od 22. siječnja 2021. godine do 21. veljače 2021. godine. Ovaj oglas objavit će se na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr .
  3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na prijedlog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe ili sugestije.
  4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani na Obrascu za sudjelovanje, s imenom i prezimenom podnositelja i u roku dostavljeni na e-mail: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr 
  5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, objaviti ga do 23. veljače 2021. godine na web portalu Istarske županije, te dostaviti prijedlog akta Skupštini Istarske županije na usvajanje.
  6. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu.

Privici:

Obrazac za sudjelovanje
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Obrazloženje:

U članku 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da: sukladno planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske donosi plan zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, te za područje jedinice područne (regionalne) samouprave donosi jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti.

U članku 195. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), propisano je da predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave donosi Socijalni plan skrbi u djelatnosti socijalne skrbi za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, osnovni cilj donošenja ovog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine jest zadovoljiti sve te zakonske obveze objedinjeno u jednom dokumentu.