Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 14. veljače 2022. godine

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
o Prijedlogu Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

 

  1. Otvara se postupak Savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije za razdoblje 2018. – 2022. godine.
  2. Pozivaju se svi zainteresirani dionici, posebno mladi i oni koji rade s mladima, građani, udruge, škole, sveučilišta, visoke škole, veleučilišta, ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja o Prijedlogu Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 14. veljače do 14. ožujka 2022. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije do 14. ožujka 2022. godine na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije.
  6. Po završetku savjetovanja svi pristigli prijedlozi i primjedbe bit će razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije dana 18. ožujka 2022. godine.
  7. Tekst Prijedloga Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Privici:

  1. Prijedlog Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine
  2. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju


Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići izradom Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. – 2025. kao provedbeni dokument Regionalnog programa za mlade Istarske županije za razdoblje 2018. – 2022. je nastavak i nadopuna Regionalnog programa, strateškog dokumenta koji objedinjuje ciljeve i mjere kojima Istarska županija želi odgovoriti na potrebe i interese mladih na regionalnoj razini te time pridonijeti
stvaranju poticajnog okruženja za mlade.

Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. – 2025. omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti potrebnih za doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva u kontekstu osnaživanja mladih, poticanja dijaloga sa mladima i poboljšanju života mladih u Istarskoj županiji.

Sukladno navedenom u postupak savjetovanja s javnošću upućuje se Prijedlog Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, a nakon svih provedenih aktivnosti u ovom postupku, isti će biti upućen na donošenje županu Istarske županije.

Za provedbu ovog savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu.