Natječaji

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za …

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost (objavljen dana 27. studenoga 2020.g.)

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost (objavljen dana 27. studenoga 2020.g.)

OBAVIJEST Zatvoren je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku …

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove lstarske županije

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove lstarske županije

Na temelju dlanka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za …

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Na temelju Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana KLASA:023-01/20-06/41, URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 od 25. studenog 2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, …

Javni poziv za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Javni poziv za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, dana 26. studenog 2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika …

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora udrugama u kulturi iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora udrugama u kulturi iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava …

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u …

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za  dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020. Klasa: 302-02/20-01/02, Urbroj: 2163/1-22/9-20-09, Odluke o objavi Javnog poziva (Klasa: 302-02/20-01/02 Urbroj: 2163/1-01/11-20-10), te Sporazumu o suradnji na Programu kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija …

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA/ICE U UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST ISTARSKE ŽUPANIJE – REGIONE ISTRIANA OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: - Viši/a stručni/a suradnik/ca za …

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 33