Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove  Istarske županije

Na radno mjesto:

Administrativni referent - vježbenik u Odsjeku pisarnice,
1 izvršitelj/ica-vježbenik/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu.

Preuzmite Natječaj u pdf formatu