Javni natječaj za prijam vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika/vježbenice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

Na radno mjesto:
1. Viši/a stručni/a suradnik/ica za ekonomske poslove - vježbenik/ica

1 izvršitelj/ica - vježbenik/ica na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (mjesto obavljanja vježbeničkog staža- Novigrad-Cittanova)

Preuzmite Natječaj u pdf formatu