Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini

Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine" br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini, Istarska županija dana 04. ožujka 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini

Preuzmite poziv u pdf formatu

Natječajna dokumentacija: