Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Na temelju  Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana KLASA:402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 07. kolovoza 2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana, dana 18. rujna 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Preuzmite poziv u pdf formatu

Obrazac zahtjeva