Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu

Temeljem Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije KLASA: 402-08/20-01/12, URBROJ: 2163/1-01/11-20-04 od 17.9.2020. godine i članka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 7/20), Upravni odjel za održivi razvoj objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu

JAVNI POZIV (pdf) - cijeli sadržaj

Obrazac za prijavu mora biti ispunjen, potpisan i ovjeren uz prateće priloge sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije koji je dostupan na internet stranici Istarske županije www.istra-istria.hr.

Obrasci za preuzimanje:
a) Obrazac za prijavu za sufinanciranje
b) Izjava prijavitelja o istinitosti i točnosti podataka
c) Izjava prijavitelja o izvorima sufinanciranja
d) Izjava prijavitelja o opravdanosti troška PDV-a