Objava rezultata Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini za prioritetna područja: odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("NN" br. 26/15.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/17., 19/17.),  Istarska županija objavljuje rezultate nakon provedenog postupka Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini od 4. ožujka 2019. godine i pravovaljanih prijava pristiglih za prioritetna područja: odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost od 16. srpnja do zaključno 10. rujna 2019. godine (drugi krug).

Odluka o visini odobrenih sredstava za financiranje programa i/ili projekata male vrijednosti u 2019. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti.

Pročelnica
Patricia Percan, v.r.