Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije, mjesto rada Poreč

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove  Istarske županije

Na radno mjesto:

1. viši stručni suradnik za imovinsko - pravne poslove - mjesto rada Poreč,
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice, u punom radnom vremenu.

Preuzmite Oglas u pdf formatu