Obavijesti

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. 1. Konačna bodovna lista potpunih prijava (analitički podaci sa „šiframa studenata“) 2. Konačna lista studenata odustalih od prijava („sa …

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23)

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23)

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za …

Zatvoren je Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Zatvoren je Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

OBAVIJEST Zatvoren je Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za financije

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za financije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: …

Rezultati „Javnog natječaja IKT potpore – Istarska županija 2023.

Rezultati „Javnog natječaja IKT potpore – Istarska županija 2023.

Temeljem Zaključaka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog natječaja „Javni natječaj IKT potpore .- Istarska županija 2023.“ Klasa:402-07/23-01/01 Urbroj:2163-01/3-23-04 od 12.prosinca 2023. godine i Klasa:402-07/23-01/01 Urbroj:2163-01/3-23-06 od 15. prosinca 2023. godine odobravaju se …

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2024. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2024. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine …

Odluka o dodjeli bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu

Odluka o dodjeli bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu

Odluka o dodjeli bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu Preuzmite Odluku u pdf formatu:

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu višeg/više stručnog/e suradnika/ce za projekte – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu višeg/više stručnog/e suradnika/ce za projekte – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG/VIŠE STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA PROJEKTE – 2 IZVRŠITELJA, NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU ISTARSKE ŽUPANIJE …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 1011