Obavijesti

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Buja

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Buja

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Pula, Splitska 14 KLASA: 013-01/23-01/07 URBROJ: 2163-24-03/1-23-02 Pula, 18. 10. 2023. O B J A …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenima na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poljoprivredu, opće i pravne poslove u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenima na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poljoprivredu, opće i pravne poslove u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1 Tel: 052/351-649, Fax: 052/351-688 Pazin, 25.07.2019 Obavijest i upute kandidatima prijavljenima na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju – vježbenik/ca u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Poreč - Parenzo – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju – vježbenik/ca u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Poreč - Parenzo – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Assessorato assetto territoriale ed edilizia KLASA/CLASSE: 112-06/23-01/03 URBROJ/N.PROT: 2163-18-10/2-23-12 Pula-Pola, 11. listopada 2023. godine OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu …

Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 25. do 29. rujna 2023. godine, proveo X., ujedno i posljednje, ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na …

Posebna regulacija prometa za subotu 7. listopada 2023. godine

Posebna regulacija prometa za subotu 7. listopada 2023. godine

Obavijest o regulaciji prometa u dijelovima Istarske županije za subotu 7.10.2023. zbog održavanja cestovnog biciklističkog maratona. Preuzmite Obavijest na sljedećoj poveznici.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Upravni odjel za održivi razvoj na temelju odredbi članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na …

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj …

Obavijest o provođenju javne rasprave

Obavijest o provođenju javne rasprave

Istarska županija, Upravni odjel župana, na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na …

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je IX. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 11. do 13. rujna 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Prikazani rezultati 31-40 od ukupno 1011