Obavijesti

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj-Rovigno (mjesto rada Bale-Valle) – 1 izvršitelj/ica

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj-Rovigno (mjesto rada Bale-Valle) – 1 izvršitelj/ica

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Pula, Riva 8 Tel: 052/351-409, Fax: 052/351-417 KLASA: 112-03/23-01/04 URBROJ: 2163-18/2-23-13 Pula, 06. rujna 2023. g. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na oglas za prijam u …

Informacija: Rezultati osmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati osmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VIII. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 31. kolovoza do 1. rujna 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih …

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VII. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 16. do 18. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Uspješno završena provedba projekta MOZAIK 5

Uspješno završena provedba projekta MOZAIK 5

Završena je provedba projekta MOZAIK 5 - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V, a koji se provodio u …

Informacija: Rezultati šestog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati šestog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VI. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 1. do 7. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za zaštitu prirode i okoliša u Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od tri mjeseca

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za zaštitu prirode i okoliša u Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od tri mjeseca

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za zaštitu prirode i okoliša u Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Vježbenik - za osposobljavanje za poslove radnog mjesta Viši/a stručni/a suradnik/ca za ceste i cestovni promet u Odsjeku za pomorstvo, promet i infrastrukturu - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Vježbenik - za osposobljavanje za poslove radnog mjesta Viši/a stručni/a suradnik/ca za ceste i cestovni promet u Odsjeku za pomorstvo, promet i infrastrukturu - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: VJEŽBENIK-za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta Viši/a stručni/a suradnik/ca za …

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene …

Grad Pula - Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Grad Pula - Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Temeljem članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), čl. 59. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne …

Prikazani rezultati 41-50 od ukupno 1011