Obavijesti

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene …

Grad Pula - Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Grad Pula - Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Temeljem članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), čl. 59. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne …

Grad Pula - Odluka o izradi XI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Grad Pula - Odluka o izradi XI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Temeljem članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), čl. 59. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne …

Grad Pula - Obavijest o izradi XI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Grad Pula - Obavijest o izradi XI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte objavljuje OBAVIJEST O …

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je V. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 17. do 24. srpnja 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Odluka  o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine …

Informacija o pokretanju izrade Plana gospodarenja otpadom Istarske županije do 2028. godine

Informacija o pokretanju izrade Plana gospodarenja otpadom Istarske županije do 2028. godine

Informacija o pokretanju izrade Plana gospodarenja otpadom Istarske županije do 2028. godine Sukladno članku 111. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21; u daljnjem tekstu: Zakon ) izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) …

Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je III. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 3. do 7. srpnja 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije-Regione Istriana za 2023. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije-Regione Istriana za 2023. godinu

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije …

Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovane ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije  - Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana

Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovane ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije - Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovane ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije - Centro per lo sviluppo della pesca e dell' acquacoltura della Regione Istriana Preuzmite Odluku …

Prikazani rezultati 31-40 od ukupno 993