REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/07-01/187
Urbroj: 2163/1-01/4-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007. 

ČLANOVIMA KLUBA HSU-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HSU-a

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske stranke umirovljenika

za ponedjeljak, 3. prosinca 2007. godine
s početkom u 15,30 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu,
Dršćevka 3 - Salon

prije 35. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

Predsjednik Kluba HSU-a
Silvano Hrelja, v.r.