REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/07-01/162
Urbroj: 2163/1-01/4-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007. 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
35. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 

za ponedjeljak, 3. prosinca 2007. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED 

1. 

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Skupštine Istarske županije 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 

3. Prijedlog Autentičnog tumačenja Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije 

4. 

a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2008. godinu (prvo čitanje)
b)Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2008. godinu (prvo čitanje)
c Prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2008., 2009. i 2010. godinu (prvo čitanje) 

5. 

a) Prijedlog Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva za 2008. godinu (prvo čitanje)
b) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu za 2008. godinu (prvo čitanje)
c) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije za 2008. godinu (prvo čitanje)
d) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj za 2008. godinu (prvo čitanje)
e) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za turizam za 2008. godinu (prvo čitanje)
f) Prijedlog Programa rada Zavoda za prostorno uređenje za 2008. godinu (prvo čitanje)
g)

  • Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2008. godinu (prvo čitanje)
  • Prijedlog Programa rada Posebnog računa Županijskog poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2008. godinu (prvo čitanje)
  • Prijedlog Plana rashoda Posebnog računa Županijskog poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2008. godinu (prvo čitanje

h) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za 2008. godinu (prvo čitanje)
i) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport za 2008. godinu (prvo čitanje)
j) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine (prvo čitanje)
k) Prijedlog Programa rada Kabineta župana za 2008. godinu (prvo čitanje) 

6. 

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Muzeja suvremene umjetnosti Istre
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Muzeja suvremene
umjetnosti Istre 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije "Natura Histrica" 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini 

10. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 

11. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Ekonomske škole Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Ekonomske škole Pula

12. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Gospodarske škole Buje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Gospodarske škole Buje 

13. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula 

14. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Srednje škole Buzet
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Buzet

15. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 

16. 

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Medicinske škole Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole Pula

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije